Iekšējās kārtības noteikumi

Kinoteātra "Forum Cinemas" klientu iekšējās kārtības noteikumi

Šie noteikumi nosaka iekšējo kārtību Forum Cinemas Latvia OU, filiāle Latvijā kinoteātra “Forum Cinemas” (turpmāk – kinoteātris) apmeklētājiem. Iegādājoties ieejas biļeti kinoteātrī (turpmāk – kinobiļete) un apmeklējot kinoteātra pasākumus, tai skaitā filmu seansus, kinoteātra apmeklētājs (turpmāk – klients) apņemas ievērot šos noteikumus.

Kinoteātrī:

 • klientam ir jābūt derīgai kinobiļetei, kas ļauj apmeklēt seansu (viena kinobiļete derīga vienam filmas vai pasākuma seansam).


Kinoteātrī ir aizliegts:

 • filmēt, fotografēt un/vai veikt audioierakstus kinoteātra telpās, jo sevišķi, veikt seansā izrādītās filmas ierakstīšanu (kopēšanu) jebkādā veidā, bez iepriekšējas saskaņošanas ar kinoteātra administrāciju. Gadījumā, ja kinoteātra pārstāvji ir konstatējuši vai tiem ir radies pamatots iemesls uzskatīt, ka klients seansa laikā ir veicis vai centies veikt seansā izrādītās filmas pilnīgu vai daļēju ierakstīšanu, kinoteātris ir tiesīgs klientu aizturēt līdz ierodas policija. Tāpat aizlieguma neievērošanas gadījumā kinoteātris ir tiesīgs klientam piemērot līgumsodu 1000 € apmērā
 • ienest ārpus kinoteātra iegādātus ēdienus un dzērienus;
 • ienest aukstos ieročus un šaujamieročus;
 • smēķēt;
 • ienest vai braukt ar mehānisku vai elektronisku pārvietošanās līdzekli;
 • ienākt ar dzīvniekiem;
 • traucēt citus apmeklētājus - neievērot sabiedrisko kārtību;
 • lauzt vai citādi bojāt kinoteātra īpašumu;
 • atrasties narkotisko vai citu psihotropo vielu reibuma stāvoklī.


Klienta pienākumi:

 • iegādājoties kino biļeti, ievērot kinoteātra iekšējās kārtības noteikumus;
 • saglabāt kinobiļeti līdz seansa beigām;
 • saņemot 3D brilles pārliecināties par to tehnisko stāvokli un, konstatējot defektus, nekavējoties par tiem informēt kinoteātra personālu.  Ja defekti tiks pieteikti pēc ieiešanas kinozālē, kinoteātris tos uzskatīs par tādiem, kurus ir radījis pats klients;
 • 3D briļļu bojājuma gadījumā nekavējoties vērsties pie kinoteātra personāla un apmainīt tās.


Kinozālē:

 • klientam ir jābūt derīgai kinobiļetei uz attiecīgo seansu;
 • aizliegts bojāt citiem apmeklētājiem kino baudījumu;
 • aizliegts runāt pa mobilo telefonu;
 • aizliegts likt kājas uz krēsliem;
 • aizliegts ņemt līdzi lielas somas un priekšmetus, kas traucē citiem klientiem iziet starp rindām, tādejādi pakļaujot briesmām cilvēku dzīvības evakuācijas gadījumā;
 • atstājot kinozāli 3D brilles jānodod kinoteātra personālam vai jāatstāj tās 3D brillēm paredzētajā vietā;
 • pēc seansa beigām klientam ir jādodas ārā no kinozāles pa tās izejas durvīm un sekojot norādēm – pa kāpņu telpu ārā no ēkas.


Kinoteātris iesaka:

 • neņemt līdzi uz seansu zīdaiņus, jo skaļā skaņa var viņus saraudināt;
 • vērsties pie kinoteātra personāla un informēt par personām, kuras pārkāpj kinoteātra klientu iekšējās kārtības noteikumus;
 • saņemt informāciju par kinoteātra iekšējās kārtības noteikumiem sūtot sms uz numuru 1189. SMS teksts: FCINFO;
 • informēt kinoteātra personālu par pārkāpumiem kinozālē, sūtot sms uz numuru 1189. SMS teksts: FC [atstarpe] kinozāles numurs [atstarpe] īss pārkāpuma apraksts;
 • Cilvēkiem, kuri cieš no epilepsijas un/vai migrēnas, pirms apmeklēt 3D seansus, konsultēties ar ārstu;
 • Par kinoteātrī pazaudētajām un atrastajām mantām interesēties kasēs.


Kinoteātrim ir tiesības:

 • lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu uz filmām ar vecuma ierobežojumu, kā arī izmantojot bērnu, senioru vai ģimenes biļeti;
 • lūgt uzrādīt skolēnu/studentu apliecību, ja iegādāta biļete ar skolēnu/studentu atlaidi ;
 • nepārdot biļetes un neielaist kinozālē personas, kuras ir jaunākas par noteikto filmas vecuma ierobežojumu arī tad, ja personu pavada pieaugušais;
 • uz ģimenes filmām un filmām, kurās ir pieejamas biļetes Bērniem (ar klasifikāciju UN7 un atsevišķām filmām ar vecuma ierobežojumu N12) ielaist kino zālē bez maksas bērnus līdz 3 gadu vecumam ar noteikumu, ka seansa laikā bērnam jāsēž klēpī kādam no vecākiem vai aprūpētājam. Nosacījums nav spēkā apmeklētājiem ar Bērnu kategorijas biļeti;
 • nepārdot biļetes personām ar acīmredzamām reibuma pazīmēm un personām, kas neievēro sabiedrisko kārtību;
 • nepārdot biļetes nepietiekami apģērbtām personām (piemēram, pludmales apģērbā) un personām ar izteiktām personiskās higiēnas problēmām;
 • pārbaudīt aizdomīgas vai liela izmēra somas, priekšmetus u.tml., un gadījumā, ja klients atsaka pārbaudi vai pie klienta tiek atrasti priekšmeti, kurus aizliegts ienest kinoteātrī, atteikt ienākšanu vai izraidīt klientu no kinoteātra, neatmaksājot tam naudu par kinobiļeti;
 • izraidīt no kinoteātra personas, kuras mēģinājušas uzņēmumu krāpt, neatmaksājot tām naudu par kinobiļeti;
 • izraidīt no kinoteātra personas, kuras pārkāpj kinoteātra klientu iekšējās kārtības noteikumus, neatmaksājot tām naudu par kinobiļeti. Smagāka pārkāpuma gadījumā aizturēt vainīgo personu, līdz ierodas policija;
 • nepārdot biļeti personām, kuras agrāk ir pārkāpušas kinoteātra klientu iekšējās kārtības noteikumus vai pieķertas krāpšanas mēģinājumā;
 • 3D briļļu sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā – līgumsods 15,00 €;
 • nemainīt un neatgriezt iegādātās kino biļetes (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.255).


Kinoteātris neatbild:

 • par klientu personīgajām mantām.

 

Administrācija