Privātuma politika

"Forum Cinemas" personas datu apstrādes un privātuma politika.

Mēs strādājam ar patiesu aizrautību un esam lepni sniegt labāko kino piedzīvojumu jebkuram mūsu apmeklētājam. Lai tas būtu patiesi neatkārtojams un katram viesim visatbilstošākais, izmantojam mūsu apmeklētāju personas datus.

Mēs augsti novērtējam Jūsu uzticību un ar augstu atbildības sajūtu izturamies pret jebkuru informāciju, ko mums sniedzat. Tāpēc esam ieviesuši personas datu apstrādes politiku, lai Jūs varētu būt pārliecināti, ka Jūsu personas dati, kas ir mūsu rīcībā, ir drošībā.  

Par personas datiem ir uzskatāma jebkura informācija, kas ļauj identificēt konkrētu indivīdu. Kopš 2018. gada 25. maija visā Eiropas Savienība stājusies spēkā jauna Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas nosaka daudz sakārtotāku un caurskatāmāku personas datu vākšanu, lietošanu un uzglabāšanu. Arī "Forum Cinemas", kā atbildīgs uzņēmums, saviem klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem nodrošina datu apstrādi atbilstoši likuma normām un mūsdienīgām prasībām, izstrādājot datu apstrādes politiku, kas ietver:

 • Vadlīnijas datu vākšanā un glabāšanā;
 • Datu apstrādes caurskatāmību;
 • Apmācītu personālu profesionālai datu apstrādes veikšanai;
 • Klientiem draudzīgu vidi savu personas datu apzināšanai.

Jebkura informācija, kas ietver personas datus, mūsu uzņēmumā tiek apkopota un klasificēta atbilstoši iepriekš noteiktam mērķim. Datu vākšanas veidi mūsu uzņēmumā ir:

 • Dalība "Forum Cinemas" lojalitātes programmā “Kino Klubs”, kas ietver:
  • Reģistrācijas administrēšanu un klientu identificēšanu;
  • Pakalpojuma piegādi (biļešu un dāvanu karšu saņemšanu elektroniski);
  • Tiešo mārketingu;
  • Personalizētu automatizētu mārketinga informācijas saņemšanu;
  • Dalību loterijās;
  • Izmantošanu statistiskas un tirgus izpētes vajadzībām.
 • Sadarbības partneru datu apstrāde;
 • Korporatīvo klientu datu apstrāde;
 • Videonovērošana drošības uzturēšanas vajadzībām;
 • Apmeklētāju foto un video fiksācija mārketinga mērķiem.

Detalizēta informācija par minētajiem datu apstrādes mērķiem atrodama šī dokumenta turpinājumā (sk. zemāk).

Datu apstrāde

Personas dati tiek apstrādāti uzņēmuma iekšienē, izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot piekļuvi datiem tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams amata pienākumu izpildei, vai nodoti trešajām personām uz atbilstoša līguma pamata, kas nosaka ne mazāk drošu datu apstrādi, kā uzņēmuma iekšienē. Visi dati, neatkarīgi, vai tie tiek izmantoti uzņēmuma iekšienē, vai izmantojot pakalpojuma sniedzējus, tiek apstrādāti tikai atbilstoši datu vākšanas mērķim un izmantoti tikai pamatojoties uz “Forum Cinemas” darbinieku dotajiem uzdevumiem. Jebkurš partneris, kas sadarbojas ar “Forum Cinemas” tiek rūpīgi izvērtēts, lai tā darbība pilnībā atbilstu Vispārīgai datu aizsardzības regulai.

Jūsu dati var tikt apstrādāti arī ārpus ES vai EEZ valstīm. Šajā gadījumā “Forum Cinemas” partneriem, kuri neatrodas ES vai EEZ, nosaka identiskus nosacījumus datu glabāšanai un apstrādei kā ES vai EEZ valstīs. Turklāt, rūpējoties par personas datu drošību, dati šajā gadījumā tiek nodoti tikai šifrētā veidā.

Dati var tikt nodoti tiesībsargājošām, valsts vai pašvaldību iestādēm, ja tās atbilstoši likuma prasībām ir pieprasījušas informāciju par konkrētām personām, vai “Forum Cinemas”, aizstāvot savas intereses, informāciju nodod minētajām iestādēm.

"Forum Cinemas" nodrošina:

Personai piekļūšanu saviem datiem atbilstoši likuma normām, pieprasot rakstveidā sniegt informāciju par visiem datiem, kas ir mūsu rīcībā vai mājaslapā www.forumcinemas.lv, kā arī iespēju savā profilā pārbaudīt un labot savus personas datus.

Personai iespēju interneta mājaslapā www.forumcinemas.lv jebkurā laikā mainīt un atsaukt piekrišanas, kas ir iepriekš dotas personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka atsevišķas piekrišanas var ierobežot saņemtos pakalpojumus, kuriem nepieciešama šo datu izmantošana.

Iespēju personai rakstveidā iesniedzot iesniegumu “Forum Cinemas”, nosūtot uz e-pastu privacy@forumcinemas.lv vai pa pastu (Forum Cinemas OU filiāle Latvijā, 13. Janvāra iela 8, Rīga, LV-1050), pieprasīt dzēst informāciju par mūsu rīcībā esošajiem personas datiem, izņemot gadījumus, kad datu saglabāšanu nosaka likums.

Datu vākšanas veidi

Dalība "Forum Cinemas" lojalitātes programmā “Kino Klubs”:

Izmantošana mērķis

Datu veids

Izmantošanas ilgums (dzēšana)

Juridiskais pamats

Reģistrācijas administrēšana un klientu identificēšana

- Vārds
- Uzvārds
- Dzimšanas datums
- Telefons
- E-pasts
- Dzimums
- Klienta kartes numurs (partneru karte)

3 gadi pēc pēdējās aktivitātes (autorizēšanās profilā vai pirkums)

Datu subjekta piekrišana

Pakalpojuma piegāde (biļešu un dāvanu karšu saņemšana elektroniski)

- Vārds
- Uzvārds
- Dzimšanas datums
- Telefons
- E-pasts
- Dzimums

3 gadi pēc pēdējās aktivitātes (autorizēšanās profilā vai pirkums)

Līguma izpilde

Tiešais mārketings un personalizēta automatizēta mārketinga informācijas saņemšana

- Vārds
- Uzvārds
- Dzimšanas datums
- Telefons
- E-pasts
- Dzimums
- Pirkumu vēsture
- Klientu aptaujas

3 gadi pēc pēdējās aktivitātes (autorizēšanās profilā vai pirkums)

Datu subjekta piekrišana

Dalība loterijās

- Vārds
- Uzvārds
- Dzimšanas datums
- Telefons
- E-pasts
- Dzimums
- Pirkumu vēsture

5 gadi, saskaņā ar likumu

Datu subjekta piekrišana

Izmantošana statistiskas un tirgus izpētes vajadzībām.

- Vārds
- Uzvārds
- Dzimšanas datums
- Telefons
- E-pasts
- Dzimums
- Pirkumu vēsture

3 gadi pēc pēdējās aktivitātes (autorizēšanās profilā vai pirkums)

Datu subjekta piekrišana

“Ar klasi uz kino” piedāvājuma izmantošana

- Vārds
- Uzvārds
- Skola
- Telefons
- E-pasts

3 gadi pēc pēdējās aktivitātes (autorizēšanās profilā vai pirkums)

Līguma izpilde

“Ar klasi uz kino” jaunumu saņemšana

- Vārds
- Uzvārds
- Skola
- Telefons
- E-pasts

3 gadi pēc pēdējās aktivitātes (autorizēšanās profilā vai pirkums)

Datu subjekta piekrišana

“Dzimšanas dienas svinības” pakalpojuma izmantošana

- Vārds
- Uzvārds
- Telefons
- E-pasts

3 gadi pēc pakalpojuma izpildes

Līguma izpilde

“Forum Cinemas” sadarbības partneru datu apstrāde.

“Forum Cinemas” izvēlas partnerus, kas stigri ievēro un apstrādā datus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu un nodrošina datu konfidencialitāti savstarpējos darījumos, kā arī nodrošina līdzvērtīgu datu aizsardzību no savas puses.

“Forum Cinemas” korporatīvo klientu datu apstrāde.

“Forum Cinemas” nodrošina visaugstākos standartus korporatīvo klientu datu aizsardzībai, izmantojot saņemtos datus tikai pakalpojuma nodrošināšanai.

Izmantošana mērķis

Datu veids

Izmantošanas ilgums (dzēšana)

Juridiskais pamats

Korporatīvo pasākumu organizēšana un telpu īre

- Vārds (kontaktpersona)
- Uzvārds (kontaktpersona)
- Telefons (kontaktpersona)
- Epasts (kontaktpersona)
- Amats (kontaktpersona)
- Dzimums (kontaktpersona)
- Uzņēmuma nosaukums
- Reģistrācijas numurs
- Adrese
- Bankas konts

3 gadi pēc darījuma noslēgšanas

Līguma izpilde

Kino dāvanu karšu iegāde

- Vārds (kontaktpersona)
- Uzvārds (kontaktpersona)
- Telefons (kontaktpersona)
- Epasts (kontaktpersona)
- Uzņēmuma nosaukums
- Reģistrācijas numurs
- Adrese

3 gadi pēc darījuma noslēgšanas

Līguma izpilde

Videonovērošana drošības uzturēšanas vajadzībām.

“Forum Cinemas” pārvaldītajās telpās veic videonovērošanu, kā arī glabā videonovērošanas ierakstus 30 dienas no ieraksta veikšanas brīža, lai rūpētos par apmeklētāju, darbinieku drošību un uzņēmumam, un telpās esošo personu īpašuma aizsardzību.

Apmeklētāju foto un video fiksācija mārketinga mērķiem.

“Forum Cinemas” var veikt video un foto fiksāciju un materiālu publikāciju izvēlētos gadījumos, lai atspoguļotu notikumu norisi kinoteātrī, vai rīkotajos pasākumos ārpus kinoteātra. Par video un foto fiksāciju apmeklētāji tiek atsevišķi brīdināti pirms darbu veikšanas. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu netiek fotografētas un filmētas personas, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu.


Sīkdatņu izmantošana.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai varētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, nodrošināt tās darbību un funkcionalitāti. Aicinām iepazīties ar plašāku informāciju par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē brīdī, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Bez sīkdatņu darbības mūsu mājaslapas pilna funkcionalitāte nebūtu pieejama.

Kāda veida sīkdatnes mēs izmantojam?

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos, ka Jūs esat iepriekš apmeklējis mūsu mājaslapu, palīdzētu iegūt statistiku par mājaslapas apmeklējumiem un uzlabotu lietotāju iespējas, pārlūkojot mājaslapu. Šiem nolūkiem Forum Cinemas izmanto šādas sīkdatnes:

Facebook sīkdatnes: Facebook pixel rīks, kas uzstādīts šajā mājaslapā, attiecas tieši uz tiem mājaslapas apmeklētājiem, kas lieto arī Facebook pakalpojumus, jo šīs sīkdatnes nodrošina Facebook tīklā redzamo reklāmu un satura pielāgošanu atbilstoši ierīces un interneta pārlūka lietotāja interesēm. Atteikties no Facebook sīkdatnēm un iegūt sīkāku informāciju par tām iespējams šeithttps://www.facebook.com/ads/settings;

Google Analytics un Google Tag Manager: Google sīkdatnes, kas tiek izmantotas šajā mājaslapā, ļauj mājaslapas uzturētājam iegūt informāciju par vietnes izmantošanu un apmeklējumiem, lai būtu iespējams analizēt lietotāju paradumus un mājaslapas trūkumus. Jūsu apmeklējuma laikā tiek iegūta IP adrese un anonīma informācija par Jūsu veiktajām darbībām mājaslapā – pirms šīs informācijas nosūtīšanas Google, Jūsu IP adrese tiek anonimizēta. Instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on rīku, iespējams no šīm sīkdatnēm atteikties un to iespējams izdarīt šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

AddThis sīkdatnes: AddThis var saglabāt sīkdatnes Jūsu ierīces pārlūkprogrammā, kas nepieciešamas, lai dalītos ar Forum Cinemas tīmekļa vietnes saturu sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr, u.tml.) vai lai izveidotu piekļuves statistiku. Šo sīkdatņu esamība, skaits un statuss var būt atkarīgs no tā, kā Jūs izmantojat attiecīgos sociālos tīklus pirms Forum Cinemas tīmekļa vietnes apmeklējuma vai tā laikā. Mēs Jūs lūdzam ņemt vērā šo sociālo tīklu sīkdatņu pārvaldības noteikumus attiecīgajās tīmekļa vietnēs. AddThis privātuma politika ir pieejama šeit. https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html;

Kā lietotājs var izvēlēties un mainīt sīkdatņu izmantošanu?

Ja nevēlaties, lai jūsu lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, jūs varat mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Pievērsiet uzmanību, ka izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties. Ir svarīgi atcerēties, ka aizliedzot mājaslapai izmantot sīkdatnes, lietotnes funkcionalitāte var tikt ierobežota.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, lūdzu, skatiet šeit: https://www.allaboutcookies.org/.


Kontaktinformācija, kur vērsties par personas datu jautājumiem:

Forum Cinemas Latvia OU filiāle Latvijā
13. janvāra iela 8, Rīga, LV – 1050
Reģ. Nr: 40203221668
E-pasts: privacy@forumcinemas.lv