Vecuma ierobežojumi

Forum Cinemas vecuma ierobežojumi

 
 Bez ierobežojuma

 U

Bez vecuma ierobežojuma

Filma paredzēta visu vecumu skatītājiem (universālai auditorijai).

 Līdz 7 g.v. - neiesakām

 N7

Līdz 7 g.v. - neiesakām

Filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu.

 Līdz 12 g.v. - neiesakām

 N12

Līdz 12 g.v. - neiesakām

Vecuma ierobežojums, kas tiek piemērots filmām, kurās atsevišķi leksikas un darbību elementi varētu būt nepiemēroti bērniem līdz 12 gadu vecumam.

 Līdz 16 g.v. - neiesakām

 N16

Līdz 16 g.v. - neiesakām

Kinoteātra noteikts vecuma ierobežojums, kas tiek piemērots filmām, kurās tikai atsevišķi nenozīmīgi leksikas un darbību elementi varētu būt nepiemēroti personām līdz 16 gadu vecumam.

 Līdz 16 g.v. - aizliegts

 A16

Līdz 16 g.v. - aizliegts

Kinoteātra noteikts vecuma ierobežojums, kas tiek piemērots filmām, kurās var parādīties rupja leksika, šausmas un vardarbība, kailums, kā arī narkotiku lietošana u.tml. elementi, kas nav paredzēti personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu.

 Līdz 18 g.v. - aizliegts

 A18

Līdz 18 g.v. - aizliegts

Filma aizliegta nepilngadīgai personai.


Rekomendācija

Rekomendējošs raksturs

 

Aizliegums

Aizlieguma raksturs

Skatītāji, kas nav sasnieguši norādīto vecumu, filmas seansā netiks ielaisti (kinoteātra darbiniekam ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī nepārdot biļetes un neielaist kinozālē personas, kuras ir jaunākas par noteikto filmas vecuma ierobežojumu arī tad, ja personu pavada pieaugušais).


Forum Cinemas filmu klasifikatora pamatā ir Latvijas Republikas Ministru kabineta izstrādātie filmu klasifikācijas noteikumi.

Filmu klasifikācijas mērķis ir aizsargāt bērnus no filmu kaitīga satura un informēt vecākus vai bērnu pavadītājus par filmas kaitīgo saturu.

Wake Up