Kino dāvanu kartes

Kino dāvanu karšu izmantošanas noteikumi

Kino dāvanu karte

Šie noteikumi attiecās uz Kino dāvanu kartēm, PREMIUM un bērnu dāvanu kartēm.

 • Kino dāvanu karte derīga izmantošanai 3 mēnešus, sākot no nākamās dienas pēc iegādes brīža;
 • Kino dāvanu karte derīga vienai personai vienam filmas apmeklējumam (gan 2D, gan 3D) jebkurā laikā kinoteātrī „Kino Citadele”, izņemot ISENSE un LUXE auditorijās;
 • PREMIUM kino dāvanu karte derīga vienai personai vienam filmas apmeklējumam (gan 2D, gan 3D) jebkurā laikā kinoteātrī „Kino Citadele”ISENSE. LUXE vai jebkurā citā auditorijā;
 • Bērnu kino dāvanu karte derīga vienam bērnam līdz 12 gadu vecumam vienam filmas apmeklējumam ar vecuma ierobežojumu U, N7 un atsevišķām filmām arī N12, ISENSELUXE vai jebkurā citā auditorijā;
 • Ar Bērnu kino dāvanu karti iespējams apmaksāt "bērnu" kategorijas kino biļeti; 
 • Pirms seansa kino dāvanu karte, PREMIUM un bērnu dāvanu karte ir jāapmaina pret biļeti kinoteātra kasēs vai www.forumcinemas.lv; 
 • Kino dāvanu kartes, PREMIUM un bērnu dāvanu kartes var iegādāties k/t "Kino Citadele" kasēs vai www.forumcinemas.lv.
 • Kino dāvanu karte, PREMIUM un bērnu dāvanu karte nav derīga uz „Speciālajiem pasākumiem” – operas un baleta izrāžu, koncertu, futbola spēļu u.tml. translācijām;
 • Kino dāvanu kartes, PREMIUM un bērnu dāvanu kartes, un biļetes cenas starpības kompensācija netiek piemērota;
 • Līdz derīguma termiņa beigām neizmantotas kino dāvanu kartes, PREMIUM un bērnu dāvanu kartes mainītas netiek;
 • Kino dāvanu karti, PREMIUM un bērnu dāvanu karti aizliegts pārdot vai kā citādi komerciāli izmantot bez "Forum Cinemas" atļaujas;
 • Papildus informācija: kinokarte@forumcinemas.lv

PopHouse dāvanu karte

 • PopHouse dāvanu karte derīga izmantošanai 3 mēnešus, sākot no nākamās dienas pēc iegādes brīža;
 • PopHouse dāvanu karti iespējams izmantot k/t "Kino Citadele" kafejnīcā PopHouse, 2. stāvā.
 • PopHouse dāvanu kartes ir jāapmaina pret atbilstošo uzkodu un dzērienu komplektu, kas norādīts pie kartes iegādes.
 • PopHouse dāvanu kartes var iegādāties k/t "Kino Citadele" kasēs vai www.forumcinemas.lv.
 • PopHouse dāvanu kartes un produktu cenas starpības kompensācija netiek piemērota;
 • Līdz derīguma termiņa beigām neizmantotas PopHouse dāvanu kartes mainītas netiek;
 • PopHouse dāvanu kartes aizliegts pārdot vai kā citādi komerciāli izmantot bez "Forum Cinemas" atļaujas;
 • Papildus informācija: kinokarte@forumcinemas.lv

e-Kupons

 • e-Kuponi pieejami tikai elektroniskā formā un tos nav iespējams izdrukāt vai pārsūtīt!
 • e-Kupons ir derīgs izmantošanai uzreiz pēc tā iegādes brīža;
 • e-Kupons ir derīgs vienai personai vienam filmas apmeklējumam (gan 2D, gan 3D) jebkurā laikā kinoteātrī „Kino Citadele”, izņemot ISENSE un LUXE auditorijās;
 • Pirms seansa e-Kupons jāapmaina pret biļeti kinoteātra kasēs, www.forumcinemas.lv vai mobilajā lietotnē;
 • e-Kuponus var iegādāties tikai www.forumcinemas.lv;
 • e-Kupona un biļetes cenas starpības kompensācija netiek piemērota;
 • e-Kupons nav derīgs uz „Speciālajiem pasākumiem” – operas un baleta izrāžu, koncertu, futbola spēļu u.tml. translācijām;
 • Līdz derīguma termiņa beigām neizmantotie e-Kuponi mainīti netiek;
 • Papildus informācija: kinokarte@forumcinemas.lv.